Menu :
   strona główna
   wyszukaj
   pomoc
   regulamin
   kontakt

Kategorie tematyczne -> Biznes i Ekonomia -> Kredyty
x
  Kredyt Bankowy
Kredyt Bankowy Opis zawartości strony :

Kredyt bankowy to tak w rzeczywisto?ci umowa zawierana w?ród bankiem a kredytobiorc? (bardzo cz?sto jego klientem). Umowa taka zawierana jest w formie pisemnej. To aktualnie w niej bank zobowi?zuje si? do udost?pnienia okre?lonej kwoty na konkretny cel , a oprócz tego czas, jednak po?yczkobiorca deklaruje, i? wykorzysta dan? kwot? kredytu w zgodzie z umow? (na okre?lony cel), , a dodatkowo i? zwróci ca?? kwot? wraz z nale?no?ciami wobec banku (prowizja, oprocentowanie kredytu, odsetki) w okre?lonym w umowie czasie. Jak wygl?da standardowa umowa zawierana mi?dzy bankiem a kredytobiorc?? Na wst?pie okre?la si? dat? , a dodatkowo miejsce zawarcia umowy, dane osobiste stron umowy, ogólne postanowienia umowy, kwot? , a ponadto walut? danego kredytu, okoliczno?ci , a dodatkowo cel kredytu, zasady oraz dodatkowo termin sp?aty kredytu (owe zasady akceptuj? z pewno?ci? obie strony umowy), wysoko?? prowizji banku oraz oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu (?yrant, hipoteka), zakres uprawnie? banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, informacje na zagadnienie skutków naruszenia umowy, czy warunki odst?pienia, b?d? przemian w umowie.


Odwiedziny robotów :

Google Google : 165
Yahoo! Yahoo! : 129
MSN MSN : 10
NetSprint NetSprint : 0
Onet Onet : 0
Szukacz Szukacz : 0
Adres strony : http://www.osobistefinanse.pl/

Kategorie tematyczne : Kredyty


[ zgłoś błąd ]

x
 Statystyki :

 9054 : wpisów w katalogu
  176 : kategorii tematycznych
 0 : użytkowników on-line


 Administracja :
     
 logowanie

Katalog www VebaNET.pl - Darmowy Katalog Stron internetowych, VEBANET.PL - 2009. (C) 2005-2018.
Powered by Katalog Stron Hurricane v.1.3.0.